Anàlisi de l’entorn de la vostra empresa, informes periòdics.

  • Anàlisi de les vostres necessitats i proposta de solucions adequades al vostre sector d’activitat.
  • Avaluació dels plans d’accions a posar en marxa.
  • Informes periòdics per permetre-us seguir el grau d’avenç del vostre projecte.
  • Anàlisi competitiva i posicionament.
  • Proposta dels diferents canals de distribució que compleixin els vostres criteris.
  • Avaluació de les accions i projectes realitzats.

Tornar